AVIO SAOBRAĆAJ

U oblasti vazdušnog transporta Panšped pruža usluge organizacije avio transporta na sve destinacije sveta. Na nas možete da računate kada su u pitanju hitne ili regularne pošiljke.

Vaše pošiljke ćemo dopremiti u najkraćem roku, sa obezbeđenjem avionskog kargo prostora potrebnog za transport, za bilo koji aerodrom u svetu, transport i dostavu robe po principu “od vrata do vrata”.


Obezbeđujemo:


• booking prostora na letovima svih avio kompanija u svetu
• konsolidacija/dekonsolidacija pošiljki
• expresne pošiljke
• usluge pakovanja, manipulacije i carinjenja
• transport pošiljki koje zahtevaju posebne uslove transporta (lako kvarljiva roba, opasne materije, vrednosne pošiljke)

DOO "PANŠPED"
Vojvode Šupljikca 40, 21000 Novi Sad,
P.O. box 241, Srbija

tel: +381 21 489 69 00
fax: +381 21 489 69 03
e-mail: info@pansped.rs
web: www.pansped.rs