O nama

DOO PANŠPED Novi Sad osnovan je 1990. godine i već 30 godina uspešno posluje na regionalnom, balkanskom i evropskom tržištu. Panšped je logistički servis provajder, koji pored transportnih usluga i špediterskih poslova iz domena carinskog zastupanja, svojim klijentima garantuje usluge skladištenja, manipulacije, distribucije i osiguranja robe u međunarodnom transportu, i time pruža integrisanu logističku podršku.

Od 1996. godine kompanija PANŠPED je redovan član Međunarodne asocijacije špeditera - FIATA, što pored prestižnog statusa, kompaniji omogućava da izdaje špediterske potvrde kao garanciju prihvata i otpreme robe: FCR, FCT i FBL, koje su validne u međunarodnom poslovanju. Prisustvo godišnjim kongresima i FIATA konferencijama omogućava Panšpedu da bude u toku sa svetskim kretanjima u oblasti špedicije i logistike.

Sedište kompanije se od osnivanja nalazi u Novom Sadu, a poslovna mreža podrazumeva filijale i odabrane partnere na svim tržištima i u regionima u kojima kompanija posluje. Prateći trendove globalne logistike u međunarodnom špediterskom poslovanju, tokom druge decenije poslovanja Panšped je proširio osnovnu delatnost uvodeći novi spektar integralnih logističkih rešenja i usluga. 

Kao potvrda kontinuiranog usavršavanja, ulaganja u razvoj i kao rezultat stabilnih partnerskih odnosa koji Panšped gradi sa komitentima, stigla je nagrada "Biznis partner za 2010. godinu", koja je jedna u nizu priznanja za uspešno vođenje poslovanja.

Od 2007. godine, usaglašavanjem poslovanja sa međunarodnim standardom ISO 9001:2000, koji je sertifikovan od strane renomirane kompanija SGS, uveden je sistem menadžmenta kvaliteta, a 2010. 2013. i 2016. godine urađena je resertifikacija, te je poslovanje kompanije usaglašeno sa zahtevima međunarodnih standarda ISO 9001:2008.  Početkom 2019. godine urađena je nova resertifikacija i sve je usaglašeno sa zahtevima standarda ISO 9001: 2015. 

Početkom 2018.godine poslovanje kompanije Panšped usklađeno je sa zahtevima standarda ISO 9001:2015 i dobijen je novi sertifikat. U okviru ovog procesa, rukovodstvo Panšped kompanije je definisalo Politiku sistema menadžmenta u kojoj demonstrira opredeljenost ka razvoju i unapređenju sistema kao i stalnom zadovoljenju komitenata i drugih zainteresovanih strana

Naš cilj je da gradeći uspešne partnerske odnose sa našim saradnicima i ulažući u usavršavanje i razvoj potencijala naših zaposlenih, pružimo visokokvalitetnu uslugu krajnjim korisnicima naših usluga i ostvarimo poziciju lidera na tržištu. Uvek smo fokusirani na širenje tima, pa se tako od 2022. naše kancelarije nalaze i u Beogradu.  

Naša misija je posvećen rad, kontinuirano razvijanje novih i poboljšanje postojećih usluga, modernizacija logističke infrastrukture, IT podrške i ulaganje u najvažniji segment „know how“ naših zaposlenih u logistici.

Naši dalji planovi su orijentisani na integrisanje u evropske i svetske privredne tokove, učvršćivanje pozicije na široj regiji Balkana, Centralne i Jugoistočne Evrope

 

DRUŠTVENA
ODGOVORNOST

Kompanija Panšped već 30 godina, od osnivanja do danas, kontinuirano ulaže u razvoj svih sredina u kojima posluje kao i u projekte koji su od velikog društvenog značaja za najugroženije članove društva. Istovremeno, kompanija je prepoznata kao dugogodišnji prijatelj sporta- od prvoligaških klubova do malih lokalnih klubova koji su često vrlo značajni za male sredine kao centri negovanja i razvoja sportskih i zdravih navika u celoj zajednici.

U želji da na svaki način budemo aktivan deo zajednice kojoj pripadamo i sredinama u kojima poslujemo, u protekle tri decenije kompanija Panšped je pomogla raznim predškolskim ustanovama, školama, lekarskim društvima, lekarskim ustanovama, studentima radi usavršavanja, stručnih putovanja, doktorskih disertacija, sportistima u individualnim sportovima, Dečijem Selu Kamenica, Domu u Veterniku, kao i u situacijama kada je pomoć najpotrebnija u raznim nepogodama, poplavama, zemljotresima...

I nadalje opredeljenje kompanije će biti da ne izgubimo iz vida ljude koji žive teško i kojima je neophodna pomoć.

DOO "PANŠPED"
Vojvode Šupljikca 40, 21000 Novi Sad,
P.O. box 241, Srbija

tel: +381 21 489 69 00
fax: +381 21 489 69 03
e-mail: info@pansped.rs
web: www.pansped.rs