ROBNO - TRANSPORTNI TERMINAL

Od 2007. godine na lokaciji stare železničke ranžirne stanice Novi Sad, otvoren je robno - transportni terminal, gde Panšped obavlja delatnost na 7.500 m² otvorenih i zatvorenih carinskih skladišta

Od 2007. godine na lokaciji stare železničke ranžirne stanice Novi Sad, otvoren je robno - transportni terminal, gde Panšped obavlja delatnost na 7.500 m² otvorenih i zatvorenih carinskih skladišta i gde sopstvenom mehanizacijom vrši prihvat, istovar i/ili skladištenje, pretovar robe kao i kamionsku dopremu do skladišta krajnjeg kupca.

Ovo je omogućilo Panšpedu da partnerima pruži sveobuhvatnu uslugu „od vrata do vrata“. U zatvoreno skladište ulaze tri industrijska koloseka, što omogućava istovar robe iz vagona direktno u carinsko skladište.

Uz sopstvenu neophodnu pretovarnu mehanizaciju kao i kamione, Panšped robu isporučuje do skladišta krajnjih korisnika.

DOO "PANŠPED"
Vojvode Šupljikca 40, 21000 Novi Sad,
P.O. box 241, Srbija

tel: +381 21 489 69 00
fax: +381 21 489 69 03
e-mail: info@pansped.rs
web: www.pansped.rs