BRODSKI SAOBRAĆAJ

U oblasti brodskog transporta vršimo organizaciju prevoza punih i zbirnih kontejnerskih pošiljki, vangabaritnog, rasutog tereta i usluge osiguranja robe.

U oblasti brodskog transporta potvrđeni kvalitet kompanije je i u:

  • Posebnim uslovima skladištenja u rečnim lukama i pristaništima
  • Obezbeđivanju brodskog prostora i transportnih dokumenata
  • Zaključivanju ugovora o prevozu
  • Organizaciji utovara, istovara, pretovara i skladištenja u lukama
  • Organizaciju brodskog transporta rasutih tereta
  • Organizaciju brodskog transporta vangabaritnih tereta (project cargo)

DOO "PANŠPED"
Vojvode Šupljikca 40, 21000 Novi Sad,
P.O. box 241, Srbija

tel: +381 21 489 69 00
fax: +381 21 489 69 03
e-mail: info@pansped.rs
web: www.pansped.rs