Korisne informacije

 • Opšte informacije

  Konvertor

  Skraćenice za Medjunarodne organizacije

  Skraćenice špediterski pojmovi

  Opšti uslovi poslovanja

  Vrste i dimenzije kontejnera

  Pansped politika kvaliteta

 • Drumski saobraćaj

  CMR

  Ugovor o prevozu

  Transport opasne robe - ADR

  INCOMTERS

  Svet zbirnog transporta

  Privremeni uvoz/izvoz robe – ATA karnet

  TIR Karnet

 • Železnički saobraćaj

  Protokol COTIF

  Transport opasne materije RID

 • Carina

  Carinski zakon

  Carinske povlastice

  Dozvole za uvoz/izvoz robe

  Reexport bez uvoza u Srbiju

  Sanitarna kontrola robe u Srbiji

  Fitosanitarni propisi u Srbiji

  Veterinarski propisi u Srbiji

 • Robno transportni terminal

  Europalete

  Nalog skladištu

  Otvaranje carinskog skladišta

DOO "PANŠPED"
Vojvode Šupljikca 40, 21000 Novi Sad,
P.O. box 241, Srbija

tel: +381 21 489 69 00
fax: +381 21 489 69 03
e-mail: info@pansped.rs
web: www.pansped.rs