DRUMSKI SAOBRAĆAJ

Organizacija drumskog transporta praćena je ponudom niza usluga iz domena poslovanja Panšpeda koje se odnose na carinsko posredovanje kao i druge poslove u okviru organizacije transporta.

U oblasti drumskog transporta pružamo usluge:


• Organizacije transporta za sve zemlje Evrope, otpremu i dopremu raznih vrsta roba
• Organizacija specijalnih transporta i transporta vangabaritnih tereta kao i kontejnera
• Tačne i pravovremene informacije vezane za status i prispeće pošiljki
• Otpremu i dopremu robe uz obezbeđivanje i popunjavanje CMR tovarnih listova, TIR karneta i ATA karneta
• Organizacija zbirnog transporta

DOO "PANŠPED"
Vojvode Šupljikca 40, 21000 Novi Sad,
P.O. box 241, Srbija

tel: +381 21 489 69 00
fax: +381 21 489 69 03
e-mail: info@pansped.rs
web: www.pansped.rs